refresh pin_drop
 • help
  การแสดงสีข้อมูลพื้นที่

  เลือกการแสดงผลตามเกณฑ์ต่างๆ จะได้ข้อมูลสีปรากฏบนแผนที่


  การแสดงสีข้อมูลภาคี

  แสดงสีข้อมูลภาคีบนไอคอนรูปคน ที่ปรากฏอยู่บนแผนที่

expand_less
expand_more
 • help
  ค้นหาสถานที่

  พิมพ์ชื่อจังหวัด หรืออำเภอ หรือตำบล เช่น กรุงเพท สำหรับการค้นหา แล้วเลือกข้อมูลที่แสดงในรายการนั้น (ได้มากกว่า 1 พื้นที่)

  ค้นหาประเด็นนโยบาย

  พิมพ์ชื่อประเด็นนโยบาย เช่น ธรรมนูญพื้นที่ สำหรับการค้นหา แล้วเลือกข้อมูลที่แสดงในรายการนั้น (ได้มากกว่า 1 ประเด็นนโยบาย)

  ค้นหาหมวดหมู่ประเด็นนโยบาย

  พิมพ์ชื่อหมวดหมู่ สำหรับการค้นหา เช่น เด็กและเยาวชน แล้วเลือกข้อมูลที่แสดงในรายการนั้น (ได้มากกว่า 1 หมวดหมู่)

  ค้นหานโยบาย

  พิมพ์ปี พ.ศ. เช่น 2561 แล้วเลือกข้อมูลที่แสดงในรายการนั้น (ได้ 1 ปีงบประมาณ)


  การค้นหา

  เลือกปุ่มค้นหาข้อมูล เมื่อต้องการค้นหา และล้างข้อมูลเมื่อต้องการเคลียร์ข้อมูลการค้นหา

  ปล. ข้อมูลค้นหาจะรวมทุกเงื่อนไขมา "และ" กันในการค้นหา

 • help
  การเปิด/ปิด

  สำหรับเปิด/ปิดข้อมูล เลือก Checkbox ในการดึงและแสดงผลข้อมูลบนแผนที่และตารางข้อมูลด้านล่าง


  ผลลัพธ์การแสดงข้อมูล

  - แสดงข้อมูลจำนวนประเด็น ที่ใช้เครื่องมือนั้นๆ
  - แสดงข้อมูลจำนวนประเด็น ที่ภาคีนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่
  - แสดงข้อมูลจำนวนประเด็น ที่ใช้เครื่องมือจากภายนอกระบบ


  การค้นหา

  เลือกปุ่มค้นหาข้อมูล เมื่อต้องการค้นหา และล้างข้อมูลเมื่อต้องการเคลียร์ข้อมูลการค้นหา